Agneta Björklund Ekonimiansvarig
direktnr 031 336 27 86
e-post agneta.bjorklund@figura.se
Gillar: Arkitekt/Designer: Mina duktiga och kreativa arbetskollegor samt Santiago Calatrava (i den ordningen)
Musik: "Still got the blues"/Gary Moore, Laleh
Dryck: Svala vita viner.
Konst: Lars-Åke Åberg Bäst just nu:
Grönskan, Ljuset