Malin Stengård
Arkitekt, Inredningsarkitekt MSA
direktnr 031 336 27 75
e-post malin.stengard@figura.se
Gillar: Arkitekt/Designer: Per Friberg
Musik: Anna Ternheim
Dryck: Vatten
Material: Ull Bäst just nu:
Den nya familjemedlemmen!