Figura bildades 1972 under namnet Byggningen arkitekter AB, och bytte 1987 namn till dagens Figura arkitekter AB. Figuras verksamhetsområde är brett och spänner från husbyggnad och inredning till design och grafisk design. Figura har för närvarande 10 anställda varav åtta är arkitekter, en ingenjör och en som handhar ekonomin. Vi har genom åren arbetat både i Sverige och i utlandet. Vi har jobbat med projekt i Korea och Italien för Moby Lines, i Vancouver för BC Ferries och i hela Europa. I Sverige ligger vår huvudsakliga verksamhet på västkusten. I Göteborg arbetar vi för Stena Line, Stena Fastigheter och Parkerings-bolaget samt lokalt med projekt typ skolor, omsorg etc i Partille med omnejd för Partille-Bo. På inredningssidan jobbar vi numera ofta med hela koncept, dvs från själva inredningen, via skyltning, uniformer mm, ned till menyer och annan grafisk produktion. Detta ger beställaren möjlighet till en sammanhängande helhet, dvs allt hänger ihop med det övergripande koncept vi tillsammans med beställaren tar fram.